Seminar Mario Verslijpe

Door de ogen van Klaas Stienstra onderstaand enkele aandachtspunten.
December 2010
HDG Brabant

Jose had ons aangemeld voor een seminar met Mario Verslijpe, toen dit bij mij bekend stond ik niet direct te juichen, daar ik deze africhter meegemaakt had op de WK 2005 en bij mij toen overkwam als een schuchtere en weinig spraakzaam man maar oké. Een oordeel maar niet veroordelen dat doen al te veel mensen.
Ondanks enig pessimisme ben ik tevreden dit mee gemaakt te hebben deze Mario zal op zijn tijd schuchter/verlegen zijn maar is goed spraakzaam en weet donders goed waar hij het overheeft en zeer duidelijk en voor iedereen te volgen. Mijn eerste echte vraag naar hem toe was: Wat hij voor werk deed buiten de hondensport om? Je kunt als je in de gelegenheid bent dit beste maar uit de eerste hand horen. Dus geen professional en niet gesponsord door, zelf wel semiprof. Mario is dokwerker geweest, zwaar werk dus en door zijn werk heeft zijn rug het begeven en is afgekeurd een voordeel maar zeker ook een nadeel!
Bij deze seminair veel oude dingen gehoord maar ook nieuwe dingen meegekregen.

Kortom het gaat zoals vaker gememoreerd niet alleen om Plicht en niet alleen om Plezier maar de juiste combinatie van Plicht en Plezier.

• Volgens Mario is hondensport ook een teamsport. Je kunt niets alleen.
• Een seminar voor iedereen, zijn werkwijze is voor de vergevorderde africhter met gevoel
• Voor 10-20% echte africhters met tijd, passie, gevoel, goede balhandeling en lijnvoering
• Kop recht omhoog ivm voor dringen en de hond loopt recht, staart-voorpoten ter hoogte van de hakken
• Zelf laten denken en ontdekken, click voer
• Doet zelf heel veel alleen, start veel oefeningen in steriele omgeving daarna met afleiding
• Goede opvoeding en relatie. (wederzijds respect en houden van elkaar)
• Als velen stap voor stap
• Goede basispositie en uitmuntend volgen
• Gezagsverhouding / controle te allen tijde
• Super concentratie / focus aanleren
• Wil hond nooit tegen zich en anderen aan laten springen, geeft voordelen bij bijten, vrij zijn van de pakwerker en anderen geen last van zijn hond
• Moet dus de kracht uit zijn bek halen ( het zogenaamde op zijn bek landen )
• Alleen haaks op de geleider cq pakwerker werken, bal, jutrol, stomp, mouw.
• Uiterste gehoorzaamheid te allen tijde
• Op alle kleine details letten en analyseren
• Uitstellen beloning / verwachting wordt steeds groter, positieve frustratie hond gaat hierdoor sneller werken
• Nooit zelfde training / belonen hond dit ivm anticiperen van de hond
• Alleen straffen als de hond de oefening kent / weet, wat er van hem verwacht wordt
• De hond moet het eerst beheersen,voordat je verder gaat
• Leren in lage drift, bij hoge drift en stress wordt niet geregistreerd
• Africhten met suikerklontje gaat niet, Plicht hoort erbij

We hebben ons ondanks de sneeuw en kou uitstekend vermaakt in het Brabantse land

Stopwoorden van Mario zijn:
• Snapt ge!
• Geloof me!
• Vertel geen Prietpraat he!