Verslag 1e trainingsbijeenkomst 2009

Na veel sneeuwval was er toch voor de deelnemers weer eens de mogelijkheid om te trainen. De honden en bazen hadden er veel zin in. De sfeer was goed te noemen en het opstaan voor elkaar was ruimschoots aanwezig. Het is de eerste training aan het eind van 2009, in de vernieuwde opzet. De groep bestond uit enkele noordelingen, een combinatie helemaal uit omgeving Rosmalen en een familie uit de buurt van Rotterdam. Niet alleen geleiders met Hollandse Herders waren aanwezig maar ook andere rassen zoals Duitse- en Mechelse Herders. We begonnen met speuren, het veld lag er goed bij, de zon begon te schijnen en omdat dit de training in vernieuwde opzet was hebben we eerst getracht om eens ieder zijn gang te laten gaan met wensen die besproken werden en vervolgens opgepakt werden. Voor de 1 betekende dit een recht spoortje, de ander een vreemd spoor en weer een ander met 1 hoek erin. Iedereen kwam aan beurt en er was voldoende tijd om elkaar te leren kennen en te ondersteunen.
Na het speuren waren de gehaktballen warm in de kantine en de snert geurde heerlijk uit de keuken. In de kantine tijdens de lunch werd nagesproken over het speuren en de bevindingen.

Vervolgens appèl, iedereen deed zijn eigen oefeningen en zo kreeg men een indruk van de kwaliteit en eventuele verbeter strategieën.
Na het appèl werd er manwerk gedaan. Twee pakwerkers waren bereid om iedereen een dienst te bewijzen en te voldoen aan de opdrachten. Bij sommige geleiders is de ervaring niet groot en werd er ingegrepen indien voor de hond bepaalde handelingen te vroeg werden verricht. Geleider en hond konden zo zien dat er verbeterd moest worden en niet alleen een kunstje moest worden vertoond. Zo de eerste training zat er op. De evaluatie vond plaats in de kantine en iedereen genoot van een heerlijke dag hondensport, vele geleiders waren weer een ervaring rijker door het trainen op vreemde pakwerkers, vreemde velden en het bekijken van vernieuwende technieken.