Inschrijfformulier Open Nederlands Kampioenschap & BBQ
IPO I, II, III Hollandse Herders (7 juli 2013)

* Sluitingsdatum inschrijving : 22 juni 2013
* Of eerder indien het maximum aantal deelnemers is bereikt

Iedere geleider/eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar hond. Hondensport Hoogkerk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor iedere vorm van eventueel door derden geleden schade.

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer, en ook die van de NHC en bovendien dat, voor zover hem/haar bekend, de ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet in omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Inschrijven verplicht tot betaling.
Inschrijfgeld NK a € 15,00 per combinatie
Graag voor 22 juni 2013 overmaken op rekeningnummer  t.n.v. Hondensport Hoogkerk

Rabobank.
IBAN: NL92 RABO 0119301415
BIC: RABONL2U