Nieuws

Opfrisdag ter voorbereiding op de A-dag voor onze pakwerkers Jack en Piet

Geplaatst op 30 December 2013

De NBG organiseert weer een opfris-dag ter voorbereiding op de A-dag

De volgende pakwerkers uit Regio 1 ontvingen hiervoor een uitnodiging.
Atze Thomas Abma
Jack Stienstra
Sjors Jonker
Piet Swagerman

Gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten op de Regionale pakwerkersdag van jullie Regio.

Op 19 januari organiseren wij voor jullie een opfris-dag die jullie hopelijk helpt om je voor te bereiden op de landelijke pakwerkersdag in het 1e weekend van Februari of jullie verder helpt om meer ervaring op te doen.
Er zullen die dag meerdere leerpakwerkers voor jullie klaar staan.

Jack Stienstra zal meedoen aan de Landelijke Pakwerksdag en probeert hier zijn A-kwalificatie te behalen. Dus hou dit weekend vrij en kom Jack aanmoedigen.

Deze dag zal georganiseerd worden in Harderwijk, van onze verenging zullen een aantal honden nodig zijn om ingezet te worden.

Tijd zal nog bekend gemaakt worden