De maatregelen rond Covid-19 bepalen in hoeverre het mogelijk is om te trainen. 

IGP training & sport

Hondensport Hoogkerk

DOELSTELLING

Het bekend maken en informeren over de mogelijkheden van Hondensport op Hoogkerk

Hondensport Hoogkerk bestaat uit:

Onze visie op training

Bij Hondensport Hoogkerk hanteren we bij onze training de volgende uitgangspunten:

  • de leermethode is positief
  • niet ‘controleren’, maar aanleren
  • de baas consequent gedrag bijbrengen
  • het doel is een autoriteit zijn zonder autoritair te doen

Bent u op zoek naar cursussen voor huishonden, dan verwijzen we u door naar Active Dog Care.

ONLINE MAGAZINE

Het digitale Magazine Hondensport Hoogkerk verschijnt enkele keren per jaar. Via ons online magazine informeren we u graag over Hondensport Hoogkerk.

Zodra er een nieuw magazine verschijnt ontvangen leden (cursisten), adverteerder en sponsoren automatisch een notificatie via email.

Waarom deze website?

Op deze site kunt u informatie vinden over:

  • Hondensport Hoogkerk
  • Wedstrijden die we jaarlijks organiseren
  • Wedstrijden waar we aan deelnemen
  • Examens
  • Uitslagen en verslagen
  • Informatie over IGP en VZH
hoofdsponsor