Hondensport Hoogkerk

IGP -

NBG HSV Hoogkerk bestaat uit een groep mensen met passie voor IGP. Samen proberen we onszelf en onze honden te verbeteren. Dit kan op zowel recreatief als wedstrijdniveau.

Het teamverband speelt binnen onze club een belangrijke rol. Naast goed presteren willen we vooral plezier hebben met onze hond én met elkaar!

Waar plezier met uw hond en kwaliteit voorop staan

Over Hondensport Hoogkerk

IGP trainingsdagen:

Dinsdagavond & zaterdag

Voorwaarde:

1 hond bij 1 geleider

Over IGP

IGP bestaat uit 3 onderdelen:

A: speuren
B: appèl
C: manwerk

Meer details over IGP

VZH:

Op afspraak

Voorwaarde:

1 hond bij 1 geleider

VZH-BH Verkeerszekere Hond-Begleithund

Om aan IGP-training te mogen deelnemen is het een vereiste dat elke hond over het basisdiploma VZH beschikt.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • appèl
  • praktijk; de hond moet tonen vertrouwd te zijn in het dagelijks verkeer
Lidmaatschap Hondensport Hoogkerk

In principe kan men met alle rassen, maar ook niet-rassen, bij NBG HSV Hoogkerk trainen.

Aan een eventueel lidmaatschap zijn echter enkele beperkingen verbonden:

  1. De hond moet geschikt bevonden zijn. Daarnaast hebben enkele rasverenigingen bezwaar tegen het feit dat honden van hun ras deelnemen aan IGP-trainingen.
  2. De geleider moet binnen de vereniging passen en moet bereid zijn om zowel de lusten als de lasten (die verbonden zijn aan het lidmaatschap) op zich te nemen.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan kan men aspirant-lid worden. Deze periode duurt 6 maanden. Aansluitend kan men lid worden van de NBG (Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen).

Het lidmaatschap van NBG HSV Hoogkerk wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij conform de statuten voor 1 december wordt opgezegd.

Alle nieuwe leden dienen eerst VZH te doen voordat aan de IGP-groep kan worden deelgenomen.

Bestuur

Voorzitter: Dhr. K.J. Stienstra
Secretaris: Dhr. J. Stienstra
Penningmeester: Mw. J.A. Stienstra-Pelsma

Algemene info

NBG HSV Hoogkerk houdt zich bezig met het op een sportieve wijze trainen en opleiden van gebruikshonden (in statuten en huishoudelijk reglement vastgelegd) volgens het internationaal africhtingsprogramma IGP.

NBG HSV Hoogkerk traint volgens het FCI-reglement, het internationale wedstrijd en examenreglement.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen (NBG); het overkoepelend orgaan van werkhondenverenigingen dat op haar beurt weer is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

De leden van NBG HSV Hoogkerk komen al jarenlang succesvol uit op nationale en internationale africhtingswedstrijden. Daarnaast organiseert NBG HSV Hoogkerk diverse wedstrijden en examens.

Hondensport Hoogkerk bestaat uit:


Postadres:
Kerkstraat 36, 9745 CJ Groningen

Bankrekening Rabobank t.n.v. Hondensport Hoogkerk
IBAN: NL92 RABO 0119301415
BIC: RABONL2U

Teamgeest

Bij NBG HSV trainen we samen, moedigen we elkaar aan en trekken we er ook regelmatig met elkaar op uit. Teamgeest is binnen onze club erg belangrijk.

Trainen bij Hondensport Hoogkerk betekent het beste uit jezelf, uit je hond en uit elkaar halen. Binnen de IGP kun je eenvoudigweg niet zonder de hulp van je teamgenoten.

Natuurlijk willen we met de felbegeerde beker thuis komen. Maar soms betekent een overwinning dat je een belangrijk leermoment uit een wedstrijd haalt. Of dat we samen genieten van hondensport.

Foto's