Update n.a.v. het versoepelen van de Corona maatregelen

Na de persconferentie van Rutte en De Jong zien wij weer mogelijkheden om de trainingen te hervatten miv 11 mei as. Omdat we extra maatregelen moeten nemen om aan de regels van het RIVM en de gemeente te voldoen, kunnen we NOG NIET direct van start. Een aantal zaken staan al wel vast:

• de kantine en het toilet zijn gesloten
• de trainingen op het veld zijn alleen toegankelijk voor 1 persoon met 1 hond

Een aantal zaken zullen we nog moeten uitzoeken en uitwerken. Omdat de Gemeente Groningen voorwaarden stelt aan het herstarten heb ik gister dd 8 mei jl. aan de meldingsplicht voldaan (deze verschillen per gemeente). Zo zullen we een draaiboek moeten maken. Dit draaiboek moet inzichtelijk zijn op locatie. Daarnaast zullen er roosters gemaakt moeten worden met alle bewegingen vóór, tijdens en na de trainingen.

Ook moet er onder andere vermeld worden wie toegang hebben en wat de openings- en sluitingstijden zijn. Bovenstaande is allemaal onder voorbehoud. Als de maatregelen worden gewijzigd, zijn wij ook genoodzaakt om alles weer opnieuw aan te passen.

Betreft het draaiboek, zullen we mee bezig gaan en zolang dit nog niet klaar is kunnen we nog niet in het openbaar in een groep trainen. Dus dan zal er op 12 mei GEEN IGP training zijn. Voor de rest; We houden jullie op de hoogte!